თქვენი ნივთები ინახება საქართველოში, თბილისში სპეციალურ და დაცულ შენობაში.