ჩვენი სტანდარტული კონტეინერები არის მტკიცე, ამგვარად, თუ ნივთები სწორად არის ჩალაგებული დაზიანება არ ემუქრებათ. არასტანდარტული ნივთებისთვის, ჩვენ ვიღებთ ფოტოებს გადმოზიდვამდე, რომ დავადგინოთ ნივთების მდგომარეობა, თუ რაიმე დაზიანდება გადმოზიდვისას ან მის შემდეგ , ჩვენ ავანაზღაურებთ ნებისმიერ ზარალს.