ჩვენი დაწესებულება არის უსაფრთხო, რომელშიც მხოლოდ უფლებამოსილ პერსონალს შეუძლია შესვლა. ჩვენთან სიცოცხლე დაზღვეულია 24 საათის განმავლობაში  მოძრაობის აღმქმელი სისტემის, ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის, კვამლის დეტექტორის,  გატეხვის საწინააღმდეგო დეტექტორის და შეღწევის საწინააღმდეგოს სისტემის საშუალებით.